Privacy en cookieverklaring

Cookieverklaring 

Wij, Wonen op Flakkee B.V., vinden het van groot belang dat jij weet welke cookies onze website www.wonenopflakkee.nl (‘Website’) inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze Website zoveel mogelijk waarborgen. In deze cookieverklaring vind jij informatie over de verschillende cookies die gebruikt worden door en via onze Website en voor welke doeleinden. Wij behouden ons het recht voor deze Cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.

1) COOKIES

Wij maken op deze Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze Website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

2) SOORTEN COOKIES

Door ons worden de navolgende cookies gebruikt:

– Functionele cookies

– Analytische cookies

– Tracking cookies

– Social media cookies

Onze functionele cookies bestaan uit 2 soorten permanente cookies die beide afkomstig zijn van PCextreme. Het doel van de eerste is met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze Website. De Website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer jij toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef jij niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor jij dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze Website kunt maken. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard. Permanente cookies kan jij verwijderen via de instellingen van jou browser. Het doel van de tweede permanente cookies is dat deze cookies worden geplaatst om informatie over jouw Websitebezoek bij te houden. Ze onthouden het aantal pagina’s dat jij bezoekt, hoelang jij op onze Website bent, welke pagina’s jij bekijkt en hoe vaak jij terugkomt. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden na afloop van jouw bezoek aan de website weer verwijderd.

Onze analytische cookies bestaan uit sessie cookies en analyse cookies. De sessie cookies zijn afkomstig van Google en deze worden geplaatst om informatie over jouw websitebezoek bij de te houden. Ze onthouden het aantal pagina’s dat jij bezoek, hoelang jij op onze website bent, welke pagina’s jij bekijkt en hoe vaak jij terugkomt. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra jij jouw webbrowser afsluit. De analyse cookies zijn afkomstig van Google analytics. Via onze website wordt geen cookie geplaatst door Google, als deel van de “Analytics” dienst.

Onze tracking cookies bestaan uit 2 verschillende soorten. De eerste zijn de tracking cookies die door Wonen op Flakkee afkomstig van Facebook met jouw toestemming worden geplaatst. Hierbij wordt de cookie op jouw apparatuur geplaatst welke kan worden opgevraagd zodra jij onze website bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat jij naast onze website ook op de betreffen andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn. Deze cookies worden maximaal 28 dagen bewaard. Er zijn ook tracking cookies die afkomstig zijn van derden (Google, Facebook, Twitter, Linkedin etc.). Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s jij bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn. Jouw anonieme gegevens over jouw gedrag op onze Website kunnen met derden worden gedeeld, omdat wij op diverse pagina’s een pixel van derden in onze Website hebben geïmplementeerd. Het is voor ons niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als jij wilt weten welke gegevens deze derde over jou verwerkt dan adviseren wij jou de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Als laatste gebruiken wij Social Media cookies die zijn afkomstig van derden (Google, Facebook, Twitter, Linkedin etc.). Op onze Website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van die derde zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de cookieverklaring van de derde om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

3) RECHT OP INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDERING

Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Zie hiervoor onze Privacyverklaring. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien jij een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Jij kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.

4) IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDEREN DAARVAN

Via de browserinstellingen op jouw computer kun jij reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser. Daarnaast kun jij de meeste cookies die bij gebruik van de van de Website worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kun jij ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op jouw browser.

Let op: indien jij cookies weigert en/of verwijdert kun jij niet altijd van alle mogelijkheden van de Website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop jij deze handeling uitvoert. Indien jij gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien jij de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

5) CONTACT

Voor vragen over het gebruik van cookies kun jij contact opnemen met Wonen op Flakkee B.V. via info@wonenopflakkee.nl.

Privacyverklaring

Wij, Wonen op Flakkee B.V. achten het van groot belang dat er secuur met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) door ons verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring vind jij informatie over ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.wonenopflakkee.nl (‘Website’) worden gepubliceerd.

1) PERSOONSGEGEVENS

Wij leveren onroerende goederen. Om deze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten.

Persoonsgegevens worden onder andere verstrekt door het aangaan van een overeenkomst van opdracht, het invullen van het contactformulier op onze website of door een bezoek aan ons kantoorpand. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden door ons verwerkt en bewaard.

2) IDENTITEIT

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

Wonen op Flakkee B.V. gevestigd te (3245AK) Sommelsdijk, op het adres Kerkstraat 9 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 50227688.

3) SOORTEN PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN GEBRUIK

Door ons worden de navolgende persoonsgegevens verzameld en bewaard:

Opdrachtgevers

Soort persoonsgegevens: Contactgegevens van opdrachtgever of dienst wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer). En financiële gegevens.

Doeleinden: De uitvoering van jouw opdracht en het beheer van de daaruit voortvloeiende relaties. De inkoop van diensten en producten bij ons leverancier. Het berekenen en vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en innen van vorderingen. Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden.

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever. Het voldoen aan wettelijke (administratie)verplichtingen. Het voldoen aan (contractuele) vereisten inzake (beroepsaansprakelijkheid)verzekeringen. Het behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan opdrachtgevers te verlenen.

Bewaartermijn: Tot maximaal 7 jaren na de beëindiging van de opdracht.

Gevolgen niet verstrekken gegevens: Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever mogelijk niet (volledig) uitvoeren.

Bezoekers van ons kantoorpand

Soort persoonsgegevens: Contactgegevens van opdrachtgever of dienst wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer).

Doeleinden: Interne controle en het bewaken van de veiligheid in en rondom ons kantoorpand.

Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang om eigendommen en bezoekers van het kantoorpand te beveiligen.

Bewaartermijn: Contactgegevens tot maximaal 12 maanden nadat jij ons kantoorpand hebt bezocht.

Gevolgen niet verstrekken gegevens: Zonder de persoonsgegevens, kan de bezoeker de toegang tot het kantoorpand worden ontzegd.

Gebruikers van onze website

Soort persoonsgegevens: Contactgegevens van de gebruiker (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer). Het door de gebruiker achtergelaten bericht, inclusief eventueel door de gebruiker opgenomen persoonsgegevens in dat bericht. Cookies (zie hiervoor verder onder punt 6) van deze privacyverklaring.

Doeleinden: Servicedoeleinden; ter volledige behandeling van het bericht van de gebruiker. Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie.

Rechtsgrond: Behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan gebruikers van de website te verlenen.

Bewaartermijn: Tot maximaal de duur die nodig is om de inhoud van jouw verzoek volledig te kunnen behandelen en afhandelen, maar niet langer dan 5 jaar.

Gevolgen niet verstrekken gegevens: Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij het bericht mogelijk niet (volledig) in behandeling nemen.

Kopers

Soort persoonsgegevens: Contactgegevens van koper of diens wettelijke vertegenwoordigers zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer). Financiële gegevens.

Doeleinden: Inkoop van dienst en producten door verzending van offerte-aanvragen en/of bestellingen. De uitvoering van onze overeenkomst met kopers. Betaling van facturen en het berekenen of vastleggen van declaraties. Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden.

Rechtsgrond: Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst met koper – zoals bijvoorbeeld voor het opstellen van koop-aannemingsovereenkomsten, ten behoeve van kopers begeleiding, voor het bestellen en uitvoeren van meer en minderwerk en/of ter voorbereiding van werkzaamheden met betrekking tot de woning van kopers door ons of onze leveranciers. Uitvoering van een wettelijke (administratieve)verplichtingen – zoals bijvoorbeeld dat we facturen bewaren voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst. Het behartigen van het gerechtvaardigde belang – zoals bijvoorbeeld het belang om kredietwaardigheid van een (potentiële) koper te beoordelen en de woningen en overige diensten zo efficient mogelijk aan kopers te leveren. Toestemming – zoals bijvoorbeeld om persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die wij van koper hebben.

Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden door niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). De persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 7 jaren na de beëindiging van de overeenkomst met kopers, behoudens waar het betreft de persoonsgegevens van kopers die zijn opgenomen in notariële aktes waarbij wij als (verkopende) partij betrokken zijn. Deze aktes worden door ons eeuwig bewaard.

Gevolgen niet verstrekken gegevens: Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij de overeenkomst met kopers mogelijk niet (volledig) uitvoeren.

Leveranciers

Soort persoonsgegevens: Contactgegevens van leverancier of diens wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer). Financiële gegevens.

Doeleinden: Inkoop van diensten en producten door verzending van offerte-aanvragen en/of bestellingen. De uitvoering van onze overeenkomst met leveranciers. Betaling van facturen en het berekenen of vastleggen van declaraties. Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden.

Rechtsgrond: Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst met leverancier – zoals bijvoorbeeld voor de opdrachtverlening. Uitvoering van een wettelijke (administratie)verplichtingen – zoals bijvoorbeeld dat we facturen bewaren voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst. Het behartigen van het gerechtvaardigde belang – zoals bijvoorbeeld het belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan leveranciers uit te besteden. Toestemming – zoals bijvoorbeeld om persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die wij van leverancier hebben.

Bewaartermijn: Tot maximaal 7 jaren na de beëindiging van de overeenkomst met leveranciers.

Gevolgen niet verstrekken gegevens: Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij de overeenkomst met leveranciers mogelijk niet (volledig) uitvoeren.

4) BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals hiervoor onder punt 3) van deze privacyverklaring genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke (bewaar)verplichtingen jouw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

5) GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

Persoonsgegevens worden niet zonder jouw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht. Als wij derden toegang geven tot jouw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, met inachtneming van de op de grond de wet vereiste (geheimhoudings-, en beveiligings-) maatregelen en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Om dat te waarborgen hebben wij met alle partijen aan wie zij jouw persoonsgegevens verstrekt, contractuele afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomsten).

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics” dienst. Door deze dienst kunnen wij nagaan hoe de bezoekers de website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarin verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook is door ons het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.

6) GEBRUIK COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer of op jouw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten. Voor verdere informatie over het gebruik van cookies en jouw rechten kijk bovenstaande gegevens over cookies.

7) RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

Jij kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als jij van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jij hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat jij kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Als jij vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun jij deze persoonsgegevens laten corrigeren. Jij kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

Jij kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

Jij kunt ons tenslotte vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Jij kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs via info@wonenopflakkee.nl. Vergeet niet om jouw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken en de pasfoto af te dekken, voordat jij deze meestuurt. Jij krijgt binnen 4 weken antwoord.

8) BEVEILIGING 

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om jou te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van jouw persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij jou zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren jou ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

9) WEBSITES DERDEN 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

10) CONTACT EN KLACHTEN

Voor vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun jij contact opnemen met Wonen op Flakkee B.V. via info@wonenopflakkee.nl.

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als jij klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Mocht jij desondanks een klacht hebben over ons gebruik van jouw gegevens, dan heb jij op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.